ماشین آلات سری NL

ماشین آلات سری NL دستگاه های خطوط فرآوری می باشندکه جهت خطوط با خروجی اندک طراحی شده اند. شرکت STM چنین ماشین آلاتی را جهت پُر کردن محصولاتی همچون شیر، آب، روغن ها، مایعات فرآوری شده تولید می نماید. ماشین آلات این سری، جهت خطوطی که ظروف بسته بندی متنوع دارند فوق العاده می باشند.