ماشین های برچسب زن

شرکت STM تجهیزات و ماشین آلات برچسب زن نیز تولید می نماید. ما ماشین آلاتی جهت کاربری ها و عملکردهای متنوع ارائه می نماییم. محصول اصلی در این خصوص، ماشین آلات برچسب OPP برای برچسب های پُلپروپیلن می باشند که توسط یک رُل تغذیه می گردند. این دستگاه ها برچسب ها را با استفاده از چسب گرم می چسبانند. سرعت این ماشین الات، بسته به مدل دستگاه، به بیش از 20000 بطری در ساعت می رسد. ما از قابلیت تولید ماشین های خطی برای کارخانجات کوچکتر و همین طور ماشین آلات چرخشی جهت خطوط پیچیده تر و با ظرفیت بیشتر برخوردار می باشیم.