محصولات

خطوط کامل بسته بندی مایعات

خطوط کامل بسته بندی مایعات
خطوط کامل بسته بندی مایعات جهت محصولات متنوع غذایی و شیمیایی، از تولید ظروف PET از پریفرم، تا سیستم بسته بندی پالتی

ماشین آلات بادکن

ماشین آلات بادکن
ماشین آلات باد کن خطی و چرخشی جهت تولید ظروف PET از پریفرم

ماشین آلات پرکن

ماشین آلات پرکن
ماشین آلات پُرکن خطی و چرخشی (FC و RFC) برای شستشو، پُرکردن و درب بندی ظروف PET و شیشه ای

مخلوط کن ها و اشباع کننده ها

مخلوط کن ها و اشباع کننده ها
ماشین آلات جهت آماده سازی آب گازدار و نوشیدنی های گازدار با ظرفیت های تا 30000 لیتر در ساعت

خطوط پرکن شربت ها

خطوط پرکن شربت ها
مخزن های شربت، دستگاه های پاستوریزاسیون، آماده سازی نوشابه ها و آبمیوه ها، مخازن، CIP جهت خطوط پرکن، پروژه های منحصر به فرد و پیاده سازی های سفارشی

بسته بندی نهایی و بسته بندی پالتی

بسته بندی نهایی و بسته بندی پالتی
ماشین های بسته بندی با استفاده از نوارهای نایلونی و کارتن ها

ماشین های برچسب زن

ماشین های برچسب زن
دستگاه های خطی و چرخشی جهت چسباندن برچسب های کاغذی و پلپروپیلن

نقاله ها

نقاله ها
سیستم های حمل داخلی، سیستم های نقاله و اتوماسیون حمل داخلی خط های تولید