بسته بندی نهایی و بسته بندی پالتی

tes.com.pl best palletizing and packing machines pet bottle

شرکت STM ماشین آلاتی برای بسته بندی فله و راهکارهای ته خط ارائه می نماید. پیشنهاد ما شامل دستگاه هایی جهت بسته بندی با مواد زیر می گردند:

  • فیلم
  • فیلم به همراه سینی تخت یا لبه دار
  • نوارپیچ نمودن در جعبه های کارتنی

ما همچنین سیستم های بسته بندی پالتی سفارشی شده ای را ارائه می نماییم که برپایه برنامه نویسی و تنظیمات ما بر روی ربات های صنعتی نیازمندی های ویژه صنعت شما را مرتفع خواهند نمود.