Wydmuchiwarki rotacyjne seria BRM 10

Nowość!
W maszynach rozdmuchowych istnieje możliwość zainstalowania innowacyjnego modułu monitorującego stan całego systemu. Określa on jakie części maszyn, jeśli w ogóle, wymagają serwisowania. Odbywa się to w systemie ciągłym, dzięki czemu pozwala na diagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i zabezpieczenie maszyn przed uszkodzeniami.

Maszyny rozdmuchowe serii BRM są w pełni automatycznymi urządzeniami do produkcji pojemników PET z półfabrykatów w postaci preform. Wyposażenie standardowej maszyny rozdmuchowej:

  • jednostka obrotowa z systemem dziesięciu form jednogniazdowych
  • piec nagrzewający z dziesięcioma sekcjami grzewczymi
  • sterowanie oparte na systemie Bernecker z komputerem przemysłowym i panelem LCD 15
  • układ przygotowania powietrza wraz z systemem filtrów
  • system podawania preform wraz z koszem zasypowym
  • dźwiękochłonne osłony bezpieczeństwa
  • komplet podstawowych części zapasowych