Programy unijne

Projekt nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20

 
Tytuł Projektu Zapytania ofertowe Załączniki Informacje
Wdrożenie na rynek innowacyjnych maszyn rozlewniczych dla branży mleczarskiej i piwowarskiej. Zapytanie dotyczące budowy hali produkcyjnej z zagospodarowaniem terenu oraz nadbudowę z rozbudową i przebudową istniejącego budynku. Zapytanie ofertowe 1/1.5/2022

Dokumenty do przetargu

Szczegóły techniczne, przedmiary, kosztorysy w zapytaniu.

 


Projekt nr RPZP.01.05.00-32-0068/17

 
Tytuł Projektu Zapytania ofertowe Załączniki Informacje
Podniesienie innowacyjności STM Sp. z o. o. w Złocieńcu poprzez rozbudowę zakładu i wdrożenie w maszynach innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach wpływających na proces ich instalacji oraz naprawy i konserwacji.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Projekt polega na wdrożeniu w maszynach nowych rozwiązań opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach, które w sposób bezpośredni wpłyną na proces ich napraw i konserwacji oraz zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w celu usprawnienia instalacji produktów. Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności firmy oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na światowych rynkach rozwojowych. Rezultatami projektu są: wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, wzrost przychodów ze sprzedaży ulepszonych produktów oraz wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 4 589 363,72 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 679 035,49 zł.

Zapytanie ofertowe nr 8/1.5/2018. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń związanych z wyposażeniem laboratorium. Zapytanie ofertowe 8/1.5/2018

Załącznik 1. Formularz ofertowy

Załącznik 2. Oświadczenie o braku powiązań

Informacja o wynikach postępowania 8/1.5/2018
Zapytanie ofertowe nr 7/1.5/2018. Część 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przecinarki automatycznej taśmowej; Część 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia do cięcia i gięcia rur. Zapytanie ofertowe 7/1.5/2018

Załącznik 1 do zapytania ofertowego – oświadczenie wykonawcy

Załącznik 2 do zapytania ofertowego – formularz

Informacja o wynikach postępowania 7/1.5/2018
Zapytanie ofertowe nr 6/1.5/2018. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żurawia stacjonarnego słupowego – w konstrukcji montowanej na stałe do podłoża wraz z obrotowym ramieniem wokół słupa nośnego. Zapytanie ofertowe 6/1.5/2018

Zmiana treści zapytania 6/1.5/2018

Załącznik 1 do zapytania ofertowego – oświadczenie_wykonawcy

Załącznik 2 do zapytania ofertowego – formularz

Informacja o wynikach postępowania 6/1.5/2018
Zapytanie ofertowe nr 5/1.5/2018. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali montażowej. Zapytanie ofertowe 5/1.5/2018 budowa hali

Załącznik 1 Hala II Architektura (wariant I)

Załącznik 2 Hala II Konstrukcja (wariant I)

Załącznik 3 Instalacja elektryczna

Załącznik 4 Hala II ANEKS Zmiany Architektura (wariant II)

Załącznik 5 Hala II ANEKS Zmiany Konstrukcja (wariant II)

Załącznik 6 Hala II Kosztorysy

Załącznik nr 7 formularz ofertowy

Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy

Informacja o wyniku postępowania 5/1.5/2018
Zapytanie ofertowe nr 4/1.5/2017. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż centrum obróbczego CNC z oprzyrządowaniem. Zapytanie ofertowe 4/1.5/2017 centrum CNC

Załącznik 1 do zapytania 4/1.5/2017 – oświadczenie

Załącznik 2 do zapytania 4/1.5/2017 – formularz ofertowy

Informacja o wynikach postępowania 4/1.5/2017

Informacja do zapytania 4/1.5/2017 z dnia 21.11.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/1.5/2017. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprężarek śrubowych w obudowach z osuszaczami. Zapytanie ofertowe 3/1.5/2017

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3/1.5/2017 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3/1.5/2017 – formularz ofertowy

Informacja o wynikach postępowania 3/1.5/2017
Zapytanie ofertowe 2/1.5/2017. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę budynku przedsiębiorstwa Zapytanie ofertowe 2/1.5/2017

Zapytanie nr 2/1.5/2017 – załączniki (34 MB)

Informacja o wynikach postępowania nr 2/1.5/2017

Przedłużenie terminu składania ofert. Zapytanie ofertowe nr 2/1.5/2017

Zapytanie nr 1/1.5/2017. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 3 tokarni z wyposażeniem. Attachment with details reg of request

Załączniki do zapytania nr 1/1.5/2017 z dnia 03.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/1.5/2017 z dnia 03.03.2017 ENG

Zapytanie ofertowe nr 1/1.5/2017 z dnia 03.03.2017

Załączniki do zapytania nr 1/1.5/2017 z dnia 23.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/1.5/2017 z dnia 23.02.2017

Informacja o wynikach postępowania nr 1/1.5/2017

Przedłużenie terminu składania ofert 1/1.5/2017


Projekt WND-RPZP.01.01.03-32-139/12

 
Tytuł Projektu Zapytania ofertowe Załączniki Informacje
Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki z wykorzystaniem pionowego centrum obróbkowego CNC szansą na wzmocnienie konkurencyjności STM Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe o centrum obróbcze zapytanie-ofertowe-o-centrum-obrobcze-17-12-2013

tabliczka_informacyjna


Projekt WND-RPZP.01.01.02-32-151

 
Tytuł Projektu Zapytania ofertowe Załączniki Informacje
Podniesienie konkurencyjności firmy STM Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu projektowania grupowego i zautomatyzowanie produkcji kompletnych linii rozlewniczych Zapytanie ofertowe o centrum obróbcze zapytanie ofertowe tokarka konwencjonalna 01_10_2012

zapytanie ofertowe serwer 04_03_2013

zapytanie ofertowe oprogramowanie 18_08_2013

zapytanie ofertowe centrum cnc 17_12_2012

zapytanie ofertowa stacja robocza 04_03_2013

zapytanie ofertowa stacja robocza 03_11_2010

tabliczka_informacyjna


Projekt POIG.01.04.00-32-008/12

 
Tytuł Projektu Zapytania ofertowe Załączniki Informacje
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej rotacyjnej maszyny rozdmuchowej zapytania ofertowe projekt poig-01-04-00-32-008_12_v1-part1 (4.4MB)

zapytania ofertowe projekt poig-01-04-00-32-008_12_v1-part2 (6.3MB)

zapytania ofertowe projekt poig-01-04-00-32-008_12_v1-part3 (6.5MB)

zapytania ofertowe projekt poig-01-04-00-32-008_12_v1-part4 (6.4MB)

przetarg 03-2012 specyfikacja wzor (1MB)

tabliczka_informacyjna_projekt_3