Złożony system paletyzacji zgrzewek puszek i butelek pet oraz butelek szklanych w skrzynkach, oparty na 2 robotach KAWASAKI

W nawiązaniu do poprzednich aktualności, ostatnią częścią naszego projektu Pivovara Daruvar w Chorwacji jest kompleksowy system paletyzacji i depaletyzacji oparty na dwóch robotach Kawasaki.

Dla przypomnienia, klient chciał, żebyśmy zaprojektowali i wdrożyli dwie kompletne linie rozlewu piwa do puszek aluminiowych i butelek PET, umieszczając je w starym budynku browaru wraz z jedną istniejącą linią klienta – do szklanych butelek zwrotnych w skrzynkach. Poszliśmy kilka kroków dalej, wymyślając sposób, aby ten projekt dał inwestorowi znacznie więcej, i wykonaliśmy układ, który wiązał początek i koniec istniejącej linii z dwiema końcówkami linii od STM.

Oznaczało to, że oprócz paletyzacji zgrzewek z puszkami i butelkami PET mogliśmy zaoferować naszemu klientowi automatyczną depaletyzację skrzynek z pustymi butelkami wracającymi do browaru, jak również paletyzację pełnych skrzynek ze świeżo napełnionymi piwem szklanymi butelkami. Ze względu na znaczenie dla naszego klienta segmentu piwa w puszkach, zdecydowaliśmy się zaprojektować ten system tak, aby linia rozlewu w puszki mogła pracować niezależnie, używając jednego robota Kawasaki i jednego chwytaka, podczas gdy linia PET może pracować naprzemiennie z linią do szklanych butelek zwrotnych. Rozwiązanie to było odpowiednie dla klienta także ze względu na posiadanie jednego zbiornika pośredniczącego piwa (BBT) dla obu tych linii. Ostatecznie zaoferowaliśmy dwie funkcje więcej niż oczekiwano: depaletyzację skrzynek z butelkami szklanymi wracającymi do browaru o wydajności 20000bph oraz paletyzację skrzynek z pełnymi butelkami (z wydajnością także 20000bph), przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych wydajności linii paletyzacji puszek 15000cph i linii butelki PET 3000bph.

Bardzo ważną kwestią w tym projekcie było również stworzenie logiki automatycznego ruchu palet EUR wewnątrz systemu, który ma jedno wejście – podczas depaletyzacji pustych skrzynek z butelkami, a potrzebuje pustych palet na aż trzy wyjścia – do paletyzacji puszek i butelki PET lub pełnych skrzynek. Zaprojektowaliśmy system z dwoma magazynami paletowymi (pojemność 15 palet każdy), dostarczając je dokładnie tam, gdzie muszą się znaleźć w odpowiednim momencie.

 

Czytaj więcej