Maszyny Serii CAN

Nowość!
W maszynach rozlewniczych istnieje możliwość zainstalowania innowacyjnego modułu monitorującego stan całego systemu. Określa on jakie części maszyn, jeśli w ogóle, wymagają serwisowania. Odbywa się to w systemie ciągłym, dzięki czemu pozwala na diagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i zabezpieczenie maszyn przed uszkodzeniami. Seamery są przygotowane do zamykania dużej gamy okrągłych opakowań do piwa, napojów gazowanych oraz soków. Maszyna rozlewnicza i seamer są zsynchronizowane mechanicznie z użyciem jednego napędu, co pozwala na płynny transport napełnionych opakowań bez rozlewania.

Maszyny serii CAN wyposażone w nalewaki izobaryczne lub nalewaki typu overflow przeznaczone do napełniania i zamykania puszek aluminiowych oraz puszek PET.